Ogłoszenie

EGZAMINY POPRAWKOWE

odbędą się 24 i 25 sierpnia 2020 r.

24 sierpnia 2020

godz. 8.00 egzamin pisemny

godz. 10.00 egzamin ustny

Język polski

Język angielski klasy I i II

Język niemiecki

BHP


25 sierpnia 2020

godz. 8.00 egzamin pisemny

godz. 10.00 egzamin ustny

Język angielski kl. IV

Fizyka

Matematyka 

Bezpieczne wakacje

bezpieczne

Koniec roku szkolnego 2019/2020

swiadectwo1

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, Drodzy Rodzice i Uczniowie,

26 czerwca 2020 r. oznacza koniec nauki i początek upragnionych wakacji. Jest to długo wyczekiwany czas po trudach nauki zdalnej. Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, ale także sukcesów i  radości.

Drodzy Uczniowie, dziś odbierzecie świadectwa będące ukoronowaniem Waszej pracy, pożegnacie nauczycieli, koleżanki i kolegów. Większość z Was powróci tu we wrześniu, absolwenci z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczną nowy etap w życiu podejmując pracę  lub rozpoczynając nowy etap edukacji - dalszą naukę. Życzę im wielu sukcesów.

Wytyczne dla maturzystów

Drodzy Maturzyści,
wielkimi krokami zbliża się termin egzaminu maturalnego. Mieliście w tym roku więcej czasu na przygotowanie i mamy nadzieję dobrze to wykorzystaliście. W wolnych chwilach między rozwiązywaniem zadań a doczytywaniem lektur prosimy, byście zapoznali się z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu w naszej szkole.Prosimy, byście na egzamin z języka polskiego 8 czerwca przyszli o godzinie 8.00, gdyż czynności wstępne zajmą nam sporo czasu. Prosimy również, byście sprawdzali regularnie wiadomości w iDzienniku.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

 

Konsultacje

Konsultacje w szkole – procedury

  • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
  • Z zajęć w formie konsultacji w szkole nie mogą brać udziału uczniowie i nauczyciele chorzy lub z objawami choroby zakaźnej, przebywający na kwarantannie bądź mieszkający z osobami poddanymi kwarantannie.  
  • Wchodząc do szkoły uczeń zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie (załącznik 1 lub załącznik 2)
  • Konsultacje na terenie szkoły będą miały charakter konsultacji indywidualnych lub będą odbywać się w małych grupach wyłącznie według ustalonego przez Dyrektora harmonogramu.
  • Propozycję terminu i godzin konsultacji po ustaleniach z uczniami do akceptacji Dyrektorowi szkoły przedstawia nauczyciel.

Zmiana zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zmiana zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych

(stan prawny na dzień 4 maja 2020r.)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493
z późn. zmianami: poz. 530, 564, 657, 781) – § 11b i § 13 pkt 1