Wytyczne dla maturzystów

Drodzy Maturzyści,
wielkimi krokami zbliża się termin egzaminu maturalnego. Mieliście w tym roku więcej czasu na przygotowanie i mamy nadzieję dobrze to wykorzystaliście. W wolnych chwilach między rozwiązywaniem zadań a doczytywaniem lektur prosimy, byście zapoznali się z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu w naszej szkole.Prosimy, byście na egzamin z języka polskiego 8 czerwca przyszli o godzinie 8.00, gdyż czynności wstępne zajmą nam sporo czasu. Prosimy również, byście sprawdzali regularnie wiadomości w iDzienniku.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

 

Konsultacje

Konsultacje w szkole – procedury

  • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
  • Z zajęć w formie konsultacji w szkole nie mogą brać udziału uczniowie i nauczyciele chorzy lub z objawami choroby zakaźnej, przebywający na kwarantannie bądź mieszkający z osobami poddanymi kwarantannie.  
  • Wchodząc do szkoły uczeń zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie (załącznik 1 lub załącznik 2)
  • Konsultacje na terenie szkoły będą miały charakter konsultacji indywidualnych lub będą odbywać się w małych grupach wyłącznie według ustalonego przez Dyrektora harmonogramu.
  • Propozycję terminu i godzin konsultacji po ustaleniach z uczniami do akceptacji Dyrektorowi szkoły przedstawia nauczyciel.

Zmiana zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zmiana zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych

(stan prawny na dzień 4 maja 2020r.)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493
z późn. zmianami: poz. 530, 564, 657, 781) – § 11b i § 13 pkt 1

Wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej

biblioteka
Informujemy, że jest możliwe wypożyczenie książek z biblioteki szkolnej we wtorki i piątki od godziny 9.00
po wcześniejszym umówieniu się z panią Iwoną Stępniak (kontakt poprzez iDziennik).
Wszystkich korzystających z biblioteki obowiązują zasady bezpieczeństwa (rękawiczki, maseczki).
Pozdrawiamy
 

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek, poradnie psychologiczno-pedagogiczne uruchomiły dyżury telefonicznew celu udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom. Pomocy udzielają psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni specjaliści zatrudnieni w niżej wskazanych poradniach:

powiat koszaliński: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie www.poradnia.powiat.koszalin.pl,

miasto Koszalin: Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie www.mpp-p.com.pl

Wiosenna przerwa świąteczna

przerwaswiateczna

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów
Informacja MEN