Komunikat

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice - aktualizacja !

Od poniedziałku 26 października do 30 października 2020 r. nasza szkoła przechodzi na pracę zdalną. Wszystkie zajęcia (zarówno teoretyczne jak i praktyczne) i w technikum, i w szkole branżowej będą odbywały się na platformie MS Teams wg dotychczasowego porządku.
Na zajęciach zdalnych sprawdzana jest obecność i aktywność uczestników. Prosimy regularnie sprawdzać wiadomości w dzienniku. W razie problemów z logowaniem do MS Teams czy sprzętem należy kontaktować się ze szkołą lub z wychowawcą.
Nie zapominajmy o zasadach zachowania w sytuacji pandemicznej, szczególnie o naczelnej zasadzie: #ZostańWDomu.
Z życzeniami rychłego powrotu do normalności Dyrekcja

Konkurs “Firma na Start” VI edycja

Konkurs “Firma na Start” to inicjatywa Pana Prezydenta Piotra Jedlińskiego promująca aktywne postawy i rozwój przedsiębiorczości w Koszalinie. Ideą tego pomysłu jest rozbudzanie cech przedsiębiorczych i wiązanie przyszłości młodych ludzi z naszym miastem.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą.

Nagroda Prezydenta Miasta Koszalina dla naszej uczennicy

3

Prezydent Miasta Koszalina wręczył uczennicy naszej szkoły nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce za rok 2019/2020

Bezpłatny kurs dla maturzystów - “Matura 2021”

Uniwersytet SWPS oferuje uczniom szkół średnich szereg nowych projektów, w których można uczestniczyć niezależnie od czasu i miejsca, w którym się znajdujemy:

MATURA 2021 

Pierwszym projektem, który wprowadziliśmy w tym roku, jest bezpłatny kurs dla maturzystów  “Matura 2021”. To cykl spotkań online z ekspertami  Uniwersytetu SWPS, którzy przeprowadzą uczniów przez wszystkie etapy przygotowania do egzaminu dojrzałości i rozpoczęcia studiów.

Komunikat

Proszę o korzystanie z szatni przy wejściu głównym i przy wejściu do budynku byłego internatu (pracownie praktycznej nauki zawodu). Taki podział zależy od rozpoczynania miejsca zajęć w szkole i ma na celu rozładowanie przychodzenia uczniów do szkoły.

Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa na terenie ZS 7 w Koszalinie w okresie pandemii COVID- 19 dotyczą wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.

I. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.

3. Organizuje pracę kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych informacji.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W tym roku uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się tylko dla klas I-szych w dniu 1 września 2020 r. o godzinie 9:00 na placu przed szkołą.

Pozdrawiam
Ewa Kroll
Dyrektor ZS nr 7 w Koszalinie

Koszalińskie rekomendacje

Koszalińskie rekomendacje dotyczące edukacji w czasie epidemii COVID-19 od 1 września 2020 r.

Rok szkolny 2019/2020 był rokiem nietypowym ze względu na wprowadzony stan epidemii. Nauczanie w szkołach na terenie kraju od marca br. do końca roku szkolnego prowadzone było z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla wszystkich praca i nauka w tej formie była ogromnym wyzwaniem czasowym oraz organizacyjnym. Podsumowując mijający rok szkolny nie sposób nie zauważyć, że szkoły nie otrzymały ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej wsparcia na jakie liczyły, zarówno w aspekcie prawnym, jak również w zakresie udostępnienia narzędzi pozwalających prowadzić zajęcia z uczniami w sposób zdalny. Nauczyciele w polskich szkołach nie zostali przygotowani (przeszkoleni) do prowadzenia lekcji w takiej formie. Dlatego też w początkowej fazie nauczanie na odległość, również w koszalińskich szkołach, napotykało wiele przeszkód.